A kutatásról
CCC-2 manual
Jelen kutatás tipikus és atipikus fejlődésű gyermekek és fiatalok kommunikációs képességeinek és társas viselkedésének feltérképezésére, erősségeik és nehézségeik megismerésére irányul. A kutatás első fázisában a lehetséges eljárások feltérképezése, a különféle neurokognitív fejlődési zavarok pragmatikai jellemzőinek megismerése és a ReALIS keretrendszerében történő leírási kísérlete zajlott. A kutatómunka eredményeként több, a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott eljárást ismerhettem meg és vethettem össze. Az egyik ilyen eljárás a Gyermeki Kommunikáció Kérdőív 2. (magyar adaptáció Kas & Svindt, 2020), ami lehetőséget nyújt arra, hogy a mindennapi helyzeteket jellemző társas és kommunikációs viselkedésekről információt szerezhessünk.
Időközben az MTA Nyelvtudományi Intézete az adaptálási jogokat megkapta. A kutatás egyik célja, hogy a hazai logopédiai-gyógypedagógia gyakorlatba bevezetésre kerülhessen a kérdőív. Ezt a kutatást dr. Kas Bence (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, MTA Nyelvtudományi Intézet) vezeti. A klinikai gyakorlati alkalmazást lehetővé tevő kutatásba való bekapcsolódás mellett célom az is, hogy a mérőeljárást megismertessem a kommunikáció és a nyelv elsajátításával kapcsolatos tudományos kutatásokat folytató közösségekkel.
A gyermekekre, fiatalokra és kitöltőkre vonatkozó adatok jelszóval védett adatbázisban tárolódnak. Az adatokhoz csak a kutatásban résztvevő személyek férhetnek hozzá, feldolgozásuk névtelenül történik, a későbbi felhasználás, az eredmények ismertetés anonim módon valósul meg.
RÓLAM

Hoss Alexandra vagyok, a Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának hallgatója. Jelen honlap az ÚNKP-19-3-IV-PTE-70 kódszámú  pályázattal összefüggő kutatói tevékenységemhez kapcsolódik. Érdeklődésem elsősorban az alkalmazott nyelvészet, a pszicholingvisztika és a gyógypedagógia tipikus és atipikus fejlődésmenettel összefüggő területeire irányul.


unkp_logo-03
 
ITM_logo_magyar_fekete-fehÇr
„Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-19-3-IV-PTE-70 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának szakmai támogatásával készült.”